LUẬT GIA VŨ - CHÂN TÍN DẪN ĐƯỜNG

CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP MỚI THEO BLTTHS 2015

 

 

CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP ĐƯỢC BỔ SUNG TRONG BỘ LUẬT TTHS 2015.

Người tiến hành tố tụng là những người thực hiện quyền hạn nghĩa vụ trong việc giải quyết vụ án hình sự, thi hành án hình sự hoặc kiểm soát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự. Những người tiến hành tố tụng được chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình độc lập với các chủ thể khác và chỉ tuân theo pháp luật.  

 Theo quy định BLTTHS 2003 quy định Người tiến hành tố tụng được quy định tại khoản 2 điều 33 Bộ luật tố tụng hình sự như sau:

+) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên;

+) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên;

+) Chánh án, Phó Chánh án Toà án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án

Tuy nhiên để ấp ứng nhu cầu thực tế giảm tải về công viêc các chức danh tư pháp và mục tiêu đào tạo nguồn các chức danh tư pháp sau này BLTTHS  2015 đẫ bổ sung thêm một số chức danh tư pháp nhất định như sau với tên họi cũng khác là  Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm người tiến hành tố tụng và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Khác với luật cũ là  “ Những người tiến hành tố tụng”

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gồm người tiến hành tố tụng và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra dduocj bổ sung thêm một số chức danh tư pháp như sau:

 Thứ nhất đối với cơ quan điều tra ngoài các chức danh như  Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên; thì BLTTHS 2015 có bổ sung thêm Cán bộ điều tra để thực hiện các công việc quy định tại  Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra

1. Cán bộ điều tra thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây theo sự phân công của Điều tra viên:

a) Ghi biên bản lấy lời khai, ghi biên bản hỏi cung và ghi các biên bản khác khi Điều tra viên tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự;

b) Giao, chuyển, gửi các lệnh, quyết định và các văn bản tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;

c) Giúp Điều tra viên trong việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ án và thực hiện hoạt động tố tụng khác.

Thứ hai đối với viện kiểm sát  ngoài các chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thì được bổ sung thêm một chức danh nữa là Kiểm tra viên;

Thứ ba đối với tòa án nhân dân thì  chức danh  Thẩm tra viên thực hiên các công việc tại  Điều 48. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm tra viên

1. Thẩm tra viên được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Thẩm tra hồ sơ vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo sự phân công của Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án;

b) Kết luận việc thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra với Chánh án Tòa án hoặc Phó Chánh án Tòa án;

c) Thẩm tra viên giúp Chánh án Tòa án thực hiện nhiệm vụ về công tác thi hành án thuộc thẩm quyền của Tòa án và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án hoặc Phó Chánh án Tòa án.

 

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT GIA VŨ

Địa chỉ trụ sở chính:

Tầng 3 tòa PCC1 Thanh Xuân, số 44 Triều Khúc,
Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh Miền Trung:

Xóm 13, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Chi nhánh Miền Nam:

15 Bà Lê Chân, Tân Định, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh Quảng Ninh:

Số 9 Long Tiên, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Chi nhánh Hải Dương:

305 Lê Thanh Nghị, Thanh Bình, Hải Dương, Hải Dương

Người liên hệ:

 Giám đốc – Vũ Văn Nhất

Tổng Đài Tư Vấn: 

1900.6183

Email:

vannhatlhn@gmail.com

Giờ mở cửa: 

8h – 18h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu + Buổi sáng Thứ Bảy

 

 
Hotline
Video Luật Gia Vũ

Tin mới