Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc các vấn đề khác liên quan, doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty như: Thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi tên công ty, thay đổi giám đốc, bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi dấu công ty..vv. Vũ Gia Luật cung cấp dịch vụ thay đổi Giấy phép kinh doanh cho khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

I/ Quy trình thực hiện việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của chúng tôi bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Các nội dung cần thay đổi chủ yếu như sau:

 - Thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp;

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác;

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, tư vấn giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông.

- Thay đổi người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp;

- Thay đổi thành viên/cổ đông của công ty;

- Thay đổi con dấu Công ty;

- Lập mới/thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty.

Lưu ý: Khách hàng có thể tiến hành một hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong một lần thay đổi Đăng ký kinh doanh. Ngoại trừ một số nội dung đặc biệt, không thể tiến hành cùng lúc.

Bước 2. Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Sau khi Quý khách hàng quyết định nội dụng sẽ thay đổi trong Đăng ký kinh doanh, Công ty Luật TNHH Vũ Gia Luật sẽ thay mặt Quý khách hàng thực hiện công việc sau:

- Hướng dẫn khác hàng chuẩn bị và cung cấp tài tiệu, giấy tờ, thông tin cần thiết cho việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Xem xét tính pháp lý của các tài liệu, giấy tờ khách hàng cung cấp;

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ: Vũ Gia Luật sẽ tư vấn soạn thảo hồ sơ cho việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh, sau khi soạn xong hồ sơ, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ qua email cho khách hàng để khách hàng xem xét, sửa đổi, bổ sung thông tin (nếu có) trước khi in hồ sơ và chuyển tới địa chỉ khách hàng yêu cầu (hoặc khách hàng trực tiếp đến văn phòng Công ty Luật TNHH Vũ Gia Luật/hoặc Vũ Gia Luật sẽ cử cán bộ, nhân viên đến địa điểm khách hàng yêu cầu) để khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.

II/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Vũ Gia Luật sẽ soạn thảo tất cả các văn bản, tài liệu sau:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp;

3. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi. Vũ Gia Luật sẽ tư vấn, soạn thảo đầy đủ đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp;

* Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ cần yêu cầu thay đổi;

2. CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật/thành viên/cổ đông/chủ sở hữu Công ty (nếu nội dung thay đổi liên quan).

3. Đối với cổ đông/thành viên/chủ sở hữu Công ty là tổ chức cần cung cấp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Biên bản, Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; CMND của người đại diện phần vốn góp tại Công ty.

4. Điền các thông tin cần thiết vào Tờ khai thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu Vũ Gia Luật gửi khách hàng.

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Sau khi khác hàng hoàn thành việc ký hồ sơ, Vũ Gia Luật sẽ thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ, trao đổi với chuyên viên thụ lý, nhận kết quả và chuyển cho Quý khách hàng.

- Bàn giao cho khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi; con dấu mới (nếu có);

- Lập tất cả các tờ khai thuế và giấy tờ khác (nếu có) cho Công ty sau khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

III/ Phí dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Vũ Gia Luật cung cấp 02 gói dịch vụ như sau:

TÊN GÓI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

GÓI 1

1.500.000VND

- Tư vấn quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh và các vấn đề liên quan đến trước và sau khi thay đổi;
- Soạn thảo hồ sơ cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Trực tiếp nộp hồ sơ, liên hệ với chuyên viên sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có), nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi và chuyển cho khách hàng;

03 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ

- Gói 1 chỉ áp dụng trong trường hợp khách hàng thay đổi tối đa 02 nội dung trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và không bao gồm việc chốt thuế quận/huyện cũ (trong trường hợp nội dung thay đổi liên quan đến việc chốt thuế).

- Trong trường hợp nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh dẫn đến việc đổi dấu Công ty, khách hàng sẽ phải thanh toán thêm chi phí đổi dấu là: 500.000VND

GÓI 2

1.890.000VND

- Tư vấn quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh và các vấn đề liên quan đến trước và sau khi thay đổi;
- Soạn thảo hồ sơ cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Trực tiếp nộp hồ sơ, liên hệ với chuyên viên sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có), nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi và chuyển cho khách hàng;

03 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ

- Gói 2 chỉ áp dụng trong trường hợp khách hàng thay đổi tối đa 04 nội dung trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và không bao gồm việc chốt thuế quận/huyện cũ (trong trường hợp nội dung thay đổi liên quan đến việc chốt thuế).

- Trong trường hợp nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh dẫn đến việc đổi dấu Công ty, khách hàng sẽ phải thanh toán thêm chi phí đổi dấu là: 500.000VND

Thực tế nhiều Công ty, do nhu cầu công việc nên muốn rút ngắng thời gian thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, Vũ Gia Luật có thể tác động để xử lý nhanh, hiệu quả cho quý khách hàng với chi phí thỏa thuận, đảm bảo hợp lý.