LUẬT GIA VŨ - CHÂN TÍN DẪN ĐƯỜNG

Vi phạm SHTT

Bồi thường vi phạm bản quyền
( )
BỒI THƯỜNG VI PHẠM BẢN QUYỀN     Vi phạm bản quyền là một trong những hành vi xâm phạm trực tiếp tới tài sản vô hình – tài sản được coi là khó bảo vệ và kiểm soát của chủ sở hữu quyền. Do đó, cơ quan pháp luật luôn đặt ra những chế tài nặng ...
Xem thêm »
Đơn yêu cầu xử lý vi phạm sở hữu công nghiệp
( )
ĐƠN YÊU CẦU XỬ LÝ VI PHẠM SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP     Đơn yêu cầu xử lý vi phạm là văn bản để chủ thể quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm cả chủ thể có quyền sở hữu và chủ thể có quyền sử dụng bị thiệt hại do hành vi vi phạm bảo hộ nhãn hiệu, vi ...
Xem thêm »
Xử lý vi phạm quyền tác giả,quyền liên quan
( )
XỬ LÝ VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ,QUYỀN LIÊN QUAN       Quy trình và thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan phụ thuộc vào mức độ và hành vi vi phạm bản quyền tác giả của bên vi phạm. Theo đó, xử lý vi phạm quyền tác giả, vi phạm ...
Xem thêm »
VI PHẠM NHÃN HIỆU,THƯƠNG HIỆU
( )
Giới thiệu nhãn hiệu Vi phạm nhãn hiệu, thương hiệu được hiểu là việc thiết kế, chế biến, đóng gói, vận chuyển, tàng trữ, chào hàng, mua bán hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, thương hiệu.Theo đó, không chỉ hành ...
Xem thêm »
Hotline
Video Luật Gia Vũ

Tin mới