LUẬT GIA VŨ - CHÂN TÍN DẪN ĐƯỜNG

Mua bán doanh nghiệp

Những lưu ý khi thay đổi giấy phép kinh doanh
( )
Khi thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi trụ sở, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật, thay đổi vốn điều lệ… doanh nghiệp đều cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Vậy doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi thực hiện thủ ...
Xem thêm »
Mua bán và sáp nhập Doanh nghiệp M&A
( )
MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP  M&A  M&A được viết tắt bởi hai từ tiếng Anh: Mergers and Acquisitions. Đây là thuật ngữ để chỉ sự Mua bán hay Sáp nhập giữa hai hay nhiều công ty với nhau. Nếu đang có thắc mắc, bạn hãy liên hệ với ...
Xem thêm »
Thủ tục mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp tư nhân
( )
THỦ TỤC MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân cũ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán ...
Xem thêm »
Thủ tục người nước ngoài mua lại Doanh nghiệp Việt Nam
( )
THỦ TỤC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA LẠI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  Nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo NĐ số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng ...
Xem thêm »
Thủ tục Hợp nhất Doanh nghiệp
( )
THỦ TỤC HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP Hợp nhất Doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty cùng loại có thể hợp nhất thành một công ty mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn ...
Xem thêm »
Thủ tục mua bán doanh nghiệp
( )
THỦ TỤC MUA BÁN DOANH NGHIỆP Mua bán Doanh nghiệp là hình thức pháp lý chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp và các quyền liên quan của Bên Bán sang Bên Mua. Thương vụ mua bán kết thúc sau khi hoàn thành việc ký kết hợp đồng và đăng ký việc chuyển ...
Xem thêm »
Hotline
Video Luật Gia Vũ

Tin mới