NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

 

 Giới thiệu nhãn hiệu

Nhãn hiệu được coi là một loại tài sản vô hình của người hoặc công ty thực hiện hoặc sản xuất và là một trong các đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ, nhưng tùy theo luật ở mỗi quốc gia, nhãn hiệu cần đăng ký để trở thành thương hiệu được bảo hộ theo luật định (Registered Trademark: "Thương hiệu đã đăng ký" hay là "nhãn hiệu cầu chứng").

Nội dung những lưu ý khi sử dụng nhãn hiệu

1.Yêu cầu về sử dụng

Một doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi sử dụng nhãn hiệu để thương mại hóa sản phẩm và dịch vụ của mình, nhưng một số nước sẽ không chính thức đăng ký nhãn hiệu cho đến khi Doanh nghiệp cung cấp được chứng cứ chứng minh về việc sử dụng nhãn hiệu đó (ví dụ: Hoa Kỳ). Hơn nữa, Doanh nghiệp có thể bị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nếu không sử dụng trong thời hạn 05 năm liên tục kể từ thời điểm được cấp văn bằng bảo hộ. Quy định này nhằm đảm bảo rằng nhãn hiệu đăng ký được sử dụng thực tế trên thị trường chứ không đơn thuần chỉ vì mục đích bảo hộ và ngăn chặn việc sử dụng nhãn hiệu.

 2. Biểu tượng của nhãn hiệu

Nhiều Công ty sử dụng các dấu hiệu như ®, TM, SM, MD hoặc MR hoặc các biểu tượng tương đương bên cạnh nhãn hiệu với mục đích thông báo cho người tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh rằng từ ngữ, logo hoặc dấu hiệu đó là nhãn hiệu. Việc sử dụng các biểu tượng này là không bắt buộc và nhìn chung là không tạo ra sự bảo hộ pháp lý mạnh hơn cho nhãn hiệu, mà chỉ là cách thức để Doanh nghiệp thông báo cho người khác rằng dấu hiệu đó là nhãn hiệu, qua đó cảnh báo những người có ý định xâm phạm. Những biểu tượng trên được sử dụng khi nhãn hiệu đã được đăng ký.

  3.Sử dụng trong quảng cáo

Nếu nhãn hiệu đã được đăng ký bởi một logo với thiết kế hoặc kiểu chữ đặc trưng thì cần đảm bảo rằng nhãn hiệu đó phải được sử dụng thống nhất ở tất cả mọi nơi.

 4. Một nhãn hiệu có thể dùng cho nhiều sản phẩm

Tùy thuộc vào chiến lược thương hiệu, một công ty có thể sử dụng một nhãn hiệu cho tất cả sản phẩm của mình, do vậy, cần phải củng cố thương hiệu mỗi khi giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường, hoặc sử dụng nhãn hiệu khác nhau cho các sản phẩm khác nhau.

Việc sử dụng nhãn hiệu hiện tại cho sản phẩm mới thì sản phẩm đó sẽ được hưởng lợi từ hình ảnh và uy tín của nhãn hiệu hiện tại. Tuy nhiên, nếu sản phẩm mới là một sản phẩm đặc trưng, cần một nhãn hiệu có tính phân biệt thì việc sử dụng nhãn hiệu mới lại phù hợp hơn và dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn.

Xem thêm nội dung liên quan