LUẬT GIA VŨ - CHÂN TÍN DẪN ĐƯỜNG

Cấp giấy phép đầu tư

Các bước thuộc trình tự thực hiện dự án đầu tư công
( )
Dự án đầu tư công được hiểu là hoạt động Nhà nước đưa các nguồn lực phục vụ vào kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, để đạt hiệu quả cao nhất, đòi hỏi việc tuân thủ trình tự thực hiện dự án đầu tư công sao cho khoa học. Qua thông tin bài ...
Xem thêm »
Xác định về thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư
( )
Phê duyệt dự án đầu tư là một trong những công đoạn quan trọng cần được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, đảm bảo về tính pháp lý đầy đủ, hỗ trợ quá trình triển khai dự án diễn ra thuận lợi. Để cùng tìm hiểu thông tin chi tiết vấn đề liên quan, bạn ...
Xem thêm »
Hướng dẫn cách thức lập dự án đầu tư xây dựng
( )
Lập dự án đầu tư xây dựng là việc làm cần thiết. Mục đích chứng chứng minh về mục tiêu, trở thành cơ sở để người bỏ vốn đầu tư yên tâm về hiệu quả cũng như khả năng hoàn trả vốn. Đây cũng là cơ sở giúp cơ quan quản lý nhà nước xem xét tính phù ...
Xem thêm »
Hotline
Video Luật Gia Vũ

Tin mới